Methoden en Technieken

Iedere opdracht is uniek. Mijn werkzaamheden zijn meestal projectmatig: binnen een bepaalde tijd moet een vooraf bepaald resultaat gerealiseerd worden. Op basis van diverse opleidingen, cursussen en trainingen heb ik een vaste set methoden en technieken ontwikkeld, om de werkzaamheden succesvol af te ronden.

 INVENTARISEREN EN PLANNEN

Als MBA (Master of Business Administration) heb ik een universitaire, sterk praktijkgerichte bedrijfskundeopleiding afgerond. De hierbij opgedane kennis gebruik ik om een beeld te vormen van wat in een organisatie speelt en hoe de samenhang en afhankelijkheden tussen de verschillende onderdelen is vormgegeven.

CRMA (Certification in Risk Management Assurance) is een certificering die wordt uitgegeven door het IIA (Institute of Internal Auditors). De certificering toont aan dat ik de dynamiek van governance en risicomanagement van een organisatie kan beoordelen en hierover kan adviseren.

UITVOEREN EN BORGEN 

Prince2 (Projects in Controlled Environments, version 2) is een projectmanagementraamwerk, gericht op het managen, besturen en organiseren van een project van elke omvang of elk type.

ProSci (professional sciences) beantwoordt de vraag waarom sommige veranderingen slagen en andere niet. Het antwoord: de menselijke kant. ProSci biedt een wetenschappelijke onderbouwde en resultaatgerichte change management aanpak om individuen voor te bereiden, toe te rusten en te ondersteunen om verandering succesvol te adopteren en zo een succesvolle verandering te realiseren.

SPI (Sustainable Performance Improvement) is een methode voor procesoptimalisatie, die exclusief voor ING is afgeleid van Six Sigma. Met het doorlopen van een SPI-traject wordt de performance van een bestaand proces verbeterd.